הבנת פעילות החברה, יעדיה וצרכיה
בניית אסטרטגיית תוכן כוללת
תכנון והנדסת תוכן לזרימת מידע קלה ונכונה
איסוף מידע ממקורות פנימיים וחיצוניים כולל תחקיר הצוות הניהולי
עיבוד וכתיבת התוכן השיווקי כולל טקסטים, תמונות וסרטונים
שימור תוכן חדשני במסגרת פעילות שוטפת, אקטיבית ופסיבית